VAN AKEN CONSULTAanbod

Kennismaking

Publicaties/ Presentaties/ Werkervaring

Contact

Publicaties/ Presentaties/ Werkervaring

Drs. Marja van Aken-van der Meer, GZ-psycholoog, psychotherapeut.

Lid NVGP, VKP
Voorheen supervisor en opleider NVGP en VKP
, leersupervisor NVP en supervisor individuele psychotherapie volgens het McCullough model

Werkervaring
:
 
Sinds de jaren 70 werkzaam als psychotherapeut, trainer, coach en docent in de GGZ. Vanaf 1989 als leidingevende.
Tussen 1994 en 1996 hoofd van de Therapeutische Gemeenschap de Schermer in de toenmalige HC. Rümke groep in Zeist, meegewerkt aan de fusie van de Schermer met de Therapeutische Gemeenschap de Juttenhof. Hoofdbehandeling van de uit de fusie ontstane afdeling voor Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) van 1996 tot 2006. Lid van diverse commissies op instituutsniveau, zoals de Wetenschappelijke commissie en het bestuur van de MSW-staf van Altrecht en het beleidsteam van de afdeling Brinkveld.
Docent bij de GGZ-Eindhoven, bij de RINO’s Utrecht, Amsterdam, Groningen en Eindhoven en via eigen bedrijf in diverse GGZ instellingen. Onderwerpen: psychodrama, genderspecifieke hulpverlening, kortdurende (groeps)psychotherapie (gespecialiseerd in het McCullough model) en groepsdynamica.
Individuele coaching, teamcoaching- en bijscholing van behandelteams in de GGZ.
 
Oud bestuurslid NVGP, oud voorzitter VKP en van de sectoren genderspecifieke groepstherapie, kortdurende groepspsychotherapie van de NVGP en gedeeld voorzitterschap van de sector groepsdynamisch coachen van de NVGP.
 
Publicaties en presentaties
Sinds 1985 nationaal en internationaal ruim tachtig workshops en presentaties zoals:
Internationaal, een tweedaagse workshop op het IAGP congres in Sao Paulo (2006) en o.a. workshops op de IAGP congressen in Rome (2009), Istanbul (2003), Londen (2000) , Montreal (1997) en op het AOM congres in Boston (2012).
Nationaal op het Symposium ‘van regionaal naar landelijk’ te Ede (2002) met A. Bateman, op diverse NVP- VKP en NVGP congressen,
zoals als vertegenwoordiger van NVGP op het jubileum congres van de NVP (2010) met M. Saschowen en in verschillende instituten in de GGZ in Nederland.
 
1979 publicatie van  ‘Onderwijzen overleggen’ met K. Rink en K. Zinkhaan.
2008 publicatie van ‘Kort en goed genoeg, praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie’.
Lid redactieraad van de serie Groepspraktijk van Bohn Stafleu Van Loghem.
 
Diverse publicaties in vaktijdschriften en bundels, zoals:
Aken-van der Meer, M.E. van (1993). Van sexestereotiep naar sexespecifiek. Groepspsychotherapie, Verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van groepspychotherapie. 1, 11-17.
Aken-van der Meer, M.E.van & Kroeze ten Brummelhuis, J.R. (1997). Macht mag/mag macht, bazinnen en bazen in groepspsychotherapie. In Macht en Onmacht, reader van de dag van de Nederlandse Psychotherapie.
Aken-van der Meer, M.E. van (1998). Kort van huis, veilig thuis. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 32, 177-188.
Aken- van der Meer, M.E. van, Snellen, W. (1999). Ook weinig tijd kan wonden helen. Tijdschrift voor psychotherapie, 5, 322-339.
Aken- van der Meer, M.E. van, Woldhoorn, T. (2003). Praten en Doen. Tijdschrift voor
groepspsychotherapie, 3, 35-43.
Van Aken- van der Meer, M.E. van, (2004). To say hello and to say goodbye. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 2, 38, 9-14.
Aken- van der Meer, M.E. van, (2006). Kort en groep: een goed koppel. Tijdschrift voor psychotherapie, 1, 33-45.
Aken- van der Meer, M.E. van & Gilhuis, H. (2008). Over driehoeken, groepen en affectfobieën die voorbij kunnen gaan, McCullough’s individuele korte termijn dynamische psychotherapie vertaald naar de groep. Groepen, Tijdschrift voor Groepsdynamica & Groepspsychotherapie.
Breukel, I & Van Aken- van der Meer, M.E. van, (2003). De kracht van de setting,
behandeling op Sonnehaert,een sekse homogene klinisch - en dagklinische afdeling, mogelijkheden en beperkingen. In Nicolai. N. (red) Handboek psychotherapie na seksueel misbruik. Utrecht, de Tijdstroom, (2008)2-e herziene druk. .
Stolk, P. & Aken –van der Meer, M.E. van (2006). Steen en tijdperk, de kracht van beeldhouwen op de KKP. Groepen, Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie,1 (4) 45-54.
Wolters, R.
& Aken –van der Meer, M.E. van (2009). Groepsdynamische processen. In Colijn. S., Snijders. H., Thunissen. M., Bogels.S., Trijsburg.W. (red). Utrecht, de Tijdstroom.
 
Diverse boekbesprekingen en congresverslagen in Groepen, Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie en in het Tijdschrift voor psychotherapie.
 
 

 


Welkom