VAN AKEN CONSULTAanbod

Kennismaking

Publicaties/ Presentaties/ Werkervaring

Contact

Kennismaking

 

Op deze bladzijde wil ik u graag een beeld geven van mijzelf, wie ik ben en hoe ik werk, opdat u een keuze kunt maken voor een nadere kennismaking.
 
Met mijn achtergrond als psychotherapeut, manager in de GGZ en docent heb ik in 2006 Aken Consult opgericht en mijn activiteiten in coaching, teambegeleiding en scholing verder uitgebreid.
In 2017 heb ik mijn activiteit verlegd naar consultatie.

Als psychotherapeut en hoofdbehandelaar heb ik gemerkt dat het mogelijk is tijdens fusies en reorganisaties een team hulpverleners leiding te geven terwijl we geïnspireerd bleven werken en een goed en vernieuwend behandelaanbod leverden. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van mijn kennis van psychologie, groepsdynamica en organisatorische processen. Deze kennis en ervaring gebruik ik nu ook bij het begeleiden van individuen en teams. Meestal gaat het om mensen die door veranderde omstandigheden hun mogelijkheden niet optimaal gebruiken en het plezier en de creativiteit in hun werk of hun leven dreigen te verliezen.

Om op een creatieve en prettige manier vorm te geven aan verandering heeft me mijn hele loopbaan gefascineerd. Vanuit de interesse hoe mensen via hun uiterlijk hun innerlijk aan de buitenwereld tonen ben ik begonnen op de modeacademie. Al snel merkte ik dat ik me meer aangetrokken voelde door de binnenwereld en ging sociale pedagogie studeren. Ik specialiseerde me in groepsgerichte trainingen, waarna het een kleine stap was naar de opleiding tot psychotherapeut. Met veel plezier heb ik ruim dertig jaar in de GGZ gewerkt.

In van Aken Consult komen mijn deskundigheid, ervaring, interesses en plezier samen.

Lid van verdienste van de NVGP.
Voorheen supervisor en opleider NVGP en VKP, leersupervisor NVP en supervisor individuele psychotherapie AFT volgens het McCullough model.

 


Welkom